Vybudovali jste firmu.

Dlouhá léta jste budovali svou firmu. Ať už to byl rodinný, malý či střední podnik, dali jste do něj kus sebe a vytvořili skvěle fungující společnost. Už jste však přemýšleli nad tím, co dělat, až nastane čas a vy budete muset předat svou firmu následníkům?

Chci vědět více!

Přišel čas předat firmu?

Přiblížila se doba, kdy přemýšlíte nad tím, jak co nejlépe a nejsnadněji předat svou firmu svým nástupcům. Neorientujete se v problematice legislativy, řízení procesu následnictví a nástupnictví? 

Chci vědět více!

Lámete si hlavu nad předáním vaší firmy?

Předání vaší dobře fungující společnosti vašim následníkům není jednoduchá záležitost, nese s sebou spoustu aspektů, které je potřeba vyřešit. Nemusíte si však trhat vlasy. Naším společným cílem je najít způsob, jak vám rozhodování usnadnit.

Chci vědět více!

Společnou cestou ke společnému cíli.

Naším společným cílem je najít způsoby a cesty, jak vám usnadnit celý proces nástupnictví. Vy pomůžete nám, my pomůžeme vám.

Chci vědět více!

Nástupnictví

Mnoho velmi dobře fungujících rodinných firem či středních a malých podniků každoročně ukončí svou činnost z důvodu neschopnosti nalézt nástupce vedoucích pracovníků, kteří by převzali vedení společnosti. Navzdory stávajícím schématům nástupnictví v některých zemích stále existují omezené znalosti, zkušenosti a povědomí o převodu vlastnictví podniku.

Podnikatelé provozující rodinnou, malou či střední firmu věnují drtivou většinu svého času rozvoji a vedení své firmy. Jsou limitováni časovými i lidskými zdroji, které jim mnohdy chybí při hledání řešení komplexního procesu nástupnictví.

Nástupnictví se tak v současnosti stává významným problémem nejen v zemích střední Evropy.

Projekt ENTER-transfer

Cílem projektu ENTER-transfer (název projektu je akronymem pro Enterprise Transfer, tedy přenos podniku) je usnadnit podnikové nástupnictví na národní i nadnárodní úrovni. V rámci projektu budou vyvíjeny inovativní nástroje a služby, které zjednoduší proces podnikového nástupnictví a pomohou udržovat rodinné firmy.

V rámci projektu bude rovněž vytvořen portál pro společnosti, které usilují o nástupnictví, soubor nástrojů s praktickými pokyny jak pro společnosti hledající nástupnické dědictví, tak pro uchazeče o nástupnictví, a strategie pro vytváření příznivých podmínek pro proces podnikového nástupnictví. Společné úsilí projektových partnerů povede k lepšímu zvyšování povědomí a podpůrných kapacit veřejných orgánů prostřednictvím školení a regionálních strategií, posílení dovedností a kompetencí mladých podnikatelů, vlastníků rodinných podniků a jejich potomků prostřednictvím cílených školení.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu je projektovým partnerem projektu ENTER-transfer, který je finančně podpořen z programu Interreg Central Europe.

Projektoví partneři

Kde nás najdete?

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu